Mahaveer Hanuman

Manojavam maruta tulya vegam, jitendriyam buddhi mataam varishtham I
vaataatmajam vaanara yooth mukhyam, shree raama dootam sharnam prapadye II

Maruthi Stotram

 
Om namo bhagavate vichitra veera hanumathe
Pralaya kalanala prajwalanaya, Pratapa vajra dehaya, Anjani Garbha sambhutaya,
prakata vikrama veera daitya danava yaksha rakshogana graha bandhanaya
bhootagraha bandhanaya, pretagraha bandhanaya,
pisachagraha bandhanaya, sakini dakini graha bandhanaya
kakini kamini graham bandhanaya, brahmagraha bandhanaya
brahma rakshasa graha bandhanaya, choragraha bandhanaya
maareegraha bandhanaya
yehi yehi agacha agacha avesaya avesaya mama hrudaya pravesaya pravesaya
sphura sphura prasphura prasphura satyam kathaya
vyaghramukha bandhana sarpamukha bandhana rajamukha bandhana
narimukha bandhana sabhamukha bandhana satrumukha bandhana sarvamukha bandhana
lanka prasada bhanjana amukam may vasamanaya
kleem kleem kleem hreem sreem sreem rajanam vasamanaya
sreem hreem kleem streenam akarshaya akarshaya
satrunmardaya mardaya maraya maraya choornaya choornaya
khe khe sree Ramachandrajnaya mama karyasiddhim kuru kuru
om hram hreem hroom hraim hroum hra: phat swaha
vichitra veera hanuman mama sarva satrun bhasma
kuru kuru hana hana hum phat swaha.

Videos View All

maruthi stotram - maruti stotram
Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra
Hanumantha Jaya Hanumatha - Bhajan - Hanuman bhajan
ఇంత చిన్న వయసులో ఎంతటి కళా నైపుణ్యం

Quote of the day

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.…

__________Mahathma Gandhi