Mahaveer Hanuman

Manojavam maruta tulya vegam, jitendriyam buddhi mataam varishtham I
vaataatmajam vaanara yooth mukhyam, shree raama dootam sharnam prapadye II

Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra


Ome Namo Bhagavate

Mahaa bala Parakramaya

Mahaa vipathi nivaranaya

Bhaktha jana manobheestha kalpana kalpadrumaya

Dusta jana manoratha sthambhanaya

Prabhanjana prana priyaya

Sreem.

Videos View All

maruthi stotram - maruti stotram
Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra
Hanumantha Jaya Hanumatha - Bhajan - Hanuman bhajan
ఇంత చిన్న వయసులో ఎంతటి కళా నైపుణ్యం

Quote of the day

Buddhas don't practice nonsense.…

__________Bodhidharma