Mahaveer Hanuman

Manojavam maruta tulya vegam, jitendriyam buddhi mataam varishtham I
vaataatmajam vaanara yooth mukhyam, shree raama dootam sharnam prapadye II

Videos of Mahaveer Hanuman

maruthi stotram - maruti stotram
Sri Hanumath Satrunjaya mantra - Sri Hanuman Satrunjaya mantra
Hanumantha Jaya Hanumatha - Bhajan - Hanuman bhajan
ఇంత చిన్న వయసులో ఎంతటి కళా నైపుణ్యం

Quote of the day

The season of failure is the best time for sowing the seeds of success.…

__________Paramahansa Yogananda