Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Ganesha

Pratah Prarthana to Ganesha


Vakra Thunda Maha Kayam, Koti Soorys Sama prabham,

Nirvignam Kuru me Deva, sarva karyesshu sarvadha.
 Quote of the day

__________