Goddess Saraswati

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha I
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana II

Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha I
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa II

Sri Saraswathi Astothara Satha namavali

 

Om Saraswatyai namaha

Om Maha Bhadrayai namaha

Om Maha Mayayai namaha

Om Vara Pradayai namaha

 

Om Sri Pradayai namaha

Om Padmanilayayai namaha

Om Padmakshyai namaha

Om Padmavaktragayai namaha

 

Om Sivanujayai namaha

Om Pustaka Dhruthe namaha

Om Jnana Samudrayai namaha

Om Ramayai namaha

 

Om Parayai namaha

Om Kamarupayai namaha

Om Maha Vidyayai namaha

Om Maha Pathaka Nasinyai namaha

 

Om Mahasrayayai namaha

Om Malinyai namaha

Om maha bhogayai namaha

Om Mahabhujayai namaha

Om Maha Bhagayai namaha

Om Mahotsahayai namaha

Om Divyangayai namaha

Om Sura Vandithayai namaha

 

Om Mahakalyai namaha

Om Mahapasayai namaha

Om Mahakarayai namaha

Om Mahankusayai namaha

 

Om Seethayai namaha

Om Vimalayai namaha

Om Viswayai namaha

Om Vidyunmalayai namaha

 

Om Vaishnavyai namaha                                       

Om Chandrikayai namaha

Om Chandra vadanayai namaha

Om Chandralekha vibhushithayai namaha

 

Om Savitryai namaha

Om Surasayai namaha

Om Devyai namaha

Om Divyalankara bhushithayai namaha

 

Om Vagdevyai namaha

Om Vasudhayai namaha

Om Theevrayai namaha

Om Maha bhadrayai namaha

 

Om Mahabalayai namaha

Om bhogadayai namaha

Om Bharatyai namaha

Om Bhamayai namaha

 

Om Govindayai namaha

Om Gomatyai namaha

Om Sivayai namaha

Om Jatilayai namaha

 

Om Vindhya vasayai namaha

Om Vindhyachala virajithayai namaha

Om Chandikayai namaha

Om Vaishnavyai namaha

 

Om Brahmyai namaha

Om brahma jnanaika sadhanayai namaha

Om Saudhaminyai namaha

Om Sudha murthaye namaha

 

Om Subhadrayai namaha

Om Sura pujithayai namaha

Om Suvasinyai namaha

Om Sunasayai namaha

 

Om Vinidrayai namaha

Om padmalochanayai namaha

Om Vidya Roopayai namaha

Om Visalakshyai namaha

 

Om Brahma jayayai namaha

Om Maha phalayai namaha

Om Thrayee moortyai namaha

Om Trikalajnayai namaha

 

Om Trigunayai namaha

Om Sastra Roopinyai namaha

Om Sumbhasura pramadhinyai namaha

Om Subhadayai namaha

 

Om Sarvathmikayai namaha

Om Raktha beeja nihamtryai namaha

Om Chamundayai namaha

Om Ambicayai namaha

 

Om Mundakaya praharanayai namaha

Om Dhumralochana mardhanayai namaha

Om Sarvadeva sthuthayai namaha

Om Soumyayai namaha

 

Om Surasura namaskruthayai namaha

Om Kalaratryai namaha

Om Kaladharayai namaha

Om Roopa Soubhagya dayinyai namaha

 

Om Vagdevyai namaha

Om Vararohayai namaha

Om Varahyai namaha

Om Varijasanayai namaha

 

Om Chitrambarayai namaha

Om Chitragandhayai namaha

Om Chitra malya vibhushithayai namaha

Om Kanthayai namaha

 

Om Kamapradayai namaha

Om Vandyayai namaha

Om Vidyadhara Supujithayai namaha

Om Swethasanayai namaha

 

Om Neela bhujayai namaha

Om Chaturvarga phala pradayai namaha

Om Chaturanana Samrajyayai namaha

Om Raktha Madhyayai namaha

 

Om Niranjanayai namaha

Om Hamsasanayai namaha

Om Neelajanghayai namaha

Om Brahma Vishnu Sivathmikayai namaha

Videos View All

సర్వశతృ వినాశనం - శ్రీ నీలసరస్వతీ ఉపాసనం
Samaja Vara Gamana - A rare classic by Late Sri Ghantasala
శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి
Sri Saraswati Ashtothara satha namavali
Jaya Jagajjanani Sarvani - bhajan

Quote of the day

Buddhas don't practice nonsense.…

__________Bodhidharma