Pratah Prarthana to Vishnu

3.235.105.97


Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam

Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam

Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham
 

Quote of the day

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.…

__________Jawaharlal Nehru