Pratah Prarthana to Vishnu

34.232.62.209


Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam

Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam

Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham
 

Quote of the day

It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.…

__________Ramakrishna