Sri Matsya Stotram

34.204.168.209


Noonam thwam Bhagawan sakshath harir narayano avyaya,
Anugrahaya bhoothanam dhathse roopam jalokasam., 1

Namasthe purusha sreshta, sthithyuthpathivyayayeswara,
Bhakthanam na prapannanam mukhyo athma gathir vibho., 2

Sarva leelavtharasthe bhoothanam bhoothi hethava,
Gnathumichamyadho roopam yadartham bhavatha drutham., 3

Na they aravindaksha, padhopasarpanam,
Mrusha bhaveth sarva suhruth priyathmana,
Yadatharesham pradagathmanam satha,
Madheedruso yadwapraadhbhutham na., 4

Quote of the day

If you want to go east, don't go west.…

__________Ramakrishna