ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఆ శ్రీరాముని వారసుల రాజ్యమే నడుస్తోంది .

44.192.25.113

ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఆ శ్రీరాముని వారసుల రాజ్యమే నడుస్తోంది . 
-సేకరణ: లక్ష్మి రమణ 

అయోధ్యకు రాజు శ్రీరాముడు అని మనందరకూ తెలిసినదే. అయితే , రాములవారు తన అవతార పరిసమాప్తికి ముందరే, రాజ్య పంపకాలు చేశారని కేశవదాసు రచించిన రామచంద్రిక అనే గ్రంధంలో వివరించడం జరిగింది. సీతారాములకు - లవ,కుశులు ; ఊర్మిళా లక్ష్మణులకి - అంగద చంద్రకేతులు ; మాండవీ భరతులకు - పుష్కరుడు , తక్షకుడనేవారు ;  శృతకీర్తిశతృఘ్నులకు సుబాహువు – శతృఘాతకుడనే వాళ్ళు జన్మించారు. ఈ యువరాజుల్లో రాముని కొడుకైన కుశుని వంశం ఏలుతున్న రాజ్యం ఇంకా ఉందన్నది ఈ వార్తా సారాంశం . 

శ్రీరాముని రాజ్యవిభజన.

శ్రీరాముని కొడుకులైన లవకుశుల్లో -పశ్చిమంలో లవునకు లవపురం (లాహోర్), తూర్పున కుశునకు కుశావతి అప్పజెప్పారు . ఇక  తక్షునకు తక్షశిల, అంగదునకు అంగదనగరం, చంద్రకేతునకు చంద్రావతి లను ఇవ్వడం జరిగింది. కుశుడు తన రాజ్యాన్ని తూర్పు దిక్కుగా విస్తరింపజేసాడు. ఒక నాగవంశపు కన్యను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇప్పటి థాయిలాండ్ లోని రాజులంతా ఆ కుశుని వంశంలోని వారే.. ఈ వంశాన్ని చక్రీ వంశము అంటారు. చక్రి అంటే విష్ణువనే అర్థం కదా! రాముడు విష్ణుభగవానుని అవతారం.. అదీగాక, రాజు విష్ణు స్వరూపమే కదా ! అందువలన వీళ్ళు తమ పేర్లచివర ‘రామ్’ అన్న పేరు ని కూడా తగిలించుకుంటారు . ఆ రాములకి ఒక సంఖ్యను కూడా  ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.. ప్రస్తుతం 10వ రాముడు రాజ్యం చేస్తున్నాడు. అతని పేరే మహావాజిర్యాలంకరణ్ . 

థాయిలాండ్ ఇంద్రుడు నిర్మించిన అయోథ్య

థాయిలాండ్ రాజధానిని ఆంగ్లంలో బ్యాంగ్కాక్  అని అంటున్నాము కదా ! అయితే ప్రభుత్వం రికార్డులలో అధికారిక రాజధాని పేరు వింటే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు . ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల రాజధానులలో ఇదే పొడుగైన పేరు గల రాజధాని. అంతే కాదు , ఆ పేరు సంస్కృతంలో ఉంది. అదే  “క్రుంగదేవ మహానగర అమరరత్న కోసింద్ర మహింద్రాయుధ్యా మహా తిలక భవ నవరత్న రజధానీపురీ రమ్య ఉత్తమ రాజ నివేశన అమర విమాన అవతార స్థిత శక్రదత్తియ విష్ణుకర్మ ప్రసిద్ధి”.  థాయిభాషలో ఈ పేరుని రాయడానికి 163 అక్షరాలు వాడారు. ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే, థాయిలాండ్ వారు వారి రాజ్యంపేరుని చెప్పమంటే పలకరు, పాటలా పాడుతారు. మరికొంత మంది సంక్షిప్తంగా “మహింద్ర అయోధ్య” అని అంటారు. దీని అర్థం  ఇంద్రుడు నిర్మించిన అయోధ్య అని. థాయిలాండ్ రాజులు అందరూ ఈ అయోథ్యలోనే నివసిస్తారు.

థాయిలాండ్ లో నేటికీ రామరాజ్యమే ఉంది.

థాయిలాండ్ లో 1932 లో ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది. ప్రజలు బౌద్ధమతస్తులైనా, రామరాజ్యాన్నే అనుసరిస్తున్నారు. అక్కడి ప్రజలు రాజవంశం వారనెవరినీ విమర్శించడం గానీ, వివాదాలలోకి లాగడంగానీ చేయరు. వారంతా పూజనీయులని విశ్వసిస్తారు. రాజవంశం వారి దగ్గర నిటారుగా నిలబడి మాట్లాడరు, వంగి మాట్లాడతారు. ప్రస్తుత రాజు సోదరి కూతురికి హిందూ ధర్మశాస్త్ర పరిజ్ఞానముంది.

థాయిలాండ్ జాతీయగ్రంథం కూడా రామాయణమే !

థాయిలాండ్ వారు అధికశాతం బౌద్ధులైనా, వారి జాతీయ గ్రంథం మాత్రం రామాయణమే .  థాయి భాషలో దానిని “రామ్ కియేన్” అని పిలుస్తారు.ఇందులోని విషయాలన్నీ దాదాపు  మన వాల్మీకి రామాయణానికి దగ్గరగానే ఉంటాయి. ఒకసారి 1767లో రామ్ కియేన్ పాడైపోయినదట. అప్పుడు రాజైన రామ-1 (1736 -1809) తన స్మరణ శక్తితో తిరిగి రామాయణం అంతా రచించారని థాయ్ ప్రజలు చెబుతారు. రామాయణం  జాతీయ గ్రంథంగా వారు ప్రకటించుకున్నారు.

రామ్ కియేన్ లోని పాత్రలు :

రామ్ కియేన్ (రామాయణం) ని అనుసరించి నాటకాలు, తోలు బొమ్మలాటలు ఉన్నాయి.. వారి నాటకాలలోని పాత్రలు చూద్దాం –
1. రామ్ ( రాముడు )
2. లక్ ( లక్ష్మణుడు )
3. పాలీ ( వాలి )
4. సుక్రీప్ (సుగ్రీవుడు )
5. ఓన్కోట్ ( అంగదుడు )
6. ఖోంపూన్ ( జాంబవంతుడు )
7. బిపేక్ ( విభీషణుడు )
8. తోతస్ కన్ ( దశకంఠ ) రావణుడు
9. సదాయు ( జటాయు )
10. సుపన్ మచ్ఛా (శూర్పణఖ )
11. మారిత్ ( మారీచుడు )
12. ఇంద్రచిత్ (ఇంద్రజిత్ ) మేఘనాదుడు.

 హిందూ దేవీ దేవతలు

ఇక్కడ బౌద్ధులు అధిక సంఖ్యాకులు. హిందువులు అల్పసంఖ్యలో ఉన్నారు. ఇక్కడ బౌద్ధులు కూడా ఈ హిందూ దేవీ దేవతలను పూజిస్తారు.
1. ఈసుఅన్ ( ఈశ్వర్ ) శివుడు
2. నారాయి (నారాయణ్ ) విష్ణువు
3. ఫ్రామ్ ( బ్రహ్మా )
4. ఇన్ ( ఇంద్రుడు )
5. ఆథిత్ ( ఆదిత్య ) సూర్యుడు
6. పాయ్ ( వాయు )

 జాతీయ పక్షి - గరుత్మంతుడు

గరుడపక్షి చాలా పెద్ద ఆకారంతో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈజాతి లుప్తమైపోయిందని భావిస్తున్నారు. ఇంగ్లీషులో ఆశ్చర్యంగా దీనిని బ్రాహ్మణపక్షి (The Brahmany Kite) అని పిలుస్తారు. దీని సైంటిఫిక్ నామధేయం “Haliastur Indus”. ఫ్రెంచ్ పక్షి శాస్త్రజ్ఞుడు మాథురిన్ జాక్స్ బ్రిసన్ 1760 లో దీనిని చూసి Falco Indus అన్న పేరు పెట్టాడు. ఈయన దక్షిణభారత్ లోని పాండిచెరీ పట్టణం వద్ద కొండలలో దీనిని చూసానని తెలిపాడు.  అందువల్ల ఈ పక్షి కల్పన కాదు అని అవగతమౌతోంది. మన పురాణాలలో ఈ పక్షిని విష్ణుభగవానుని వాహనంగా పేర్కొన్నారు. థాయిలాండ్ ప్రజలు ఎంతో గౌరవంతో తమ రాజు రాముని అవతారం కనుక, ఆ రాముడు విష్ణువు అవతారమనీ, ఆ విష్ణువు వాహనం కనుక గరుడ పక్షిని తమ జాతీయపక్షిగా చేసుకున్నారు. అంతే కాదు, థాయిలాండ్ పార్లమెంటు ఎదురుగా విశాలమైన  గరుడుని బొమ్మ కూడా ఉంటుంది .

థాయిలాండ్ ఎయిర్ పోర్ట్ పేరు సువర్ణభూమి

మన దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే, స్వాతంత్రం అనంతరం పాలకులు హిందువులతోనూ, హిందూ సంస్కృతితోనూ ఆటలాడుకున్నారు. కానీ, థాయిలాండ్ లోని రాజధాని లోని ఎయిర్ పోర్ట్ కు చక్కని సంస్కృతంలోని పేరు “సువర్ణభూమి” అని పెట్టుకున్నారు. వైశాల్యంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రెండవ ఎయిర్ పోర్టు ఇదే. దీని వైశాల్యం 563,000 sq.mt. ఎయిర్ పోర్టు ముందు “సాగరమథనాన్ని ” ప్రతిబింబిస్తూ పెద్ద బొమ్మ ఉంటుంది.  దేవతలు, రాక్షసులు చేసే క్షీరసాగరమథనాన్ని ఇది ప్రతిబింబించడం విశేషం .

రామాయణం మన భారతీయ ఇతిహాసం . తెలుకొని అందులోని ధర్మ సూక్ష్మాలని అర్థం చేసుకో గలిగి, పాటించగలిగితే, అది కల్పవృక్షమే. ఆ కల్పవృక్షం నీడన భారతజాతంతా సుఖ సంతోషాలని పొందాలని, ఆధ్యాత్మిక రత్నాలను చేజిక్కించుకోవాలని ఆశిద్దాం . 

Quote of the day

God is everywhere but He is most manifest in man. So serve man as God. That is as good as worshipping God.…

__________Ramakrishna