రాజాధిరాజులేలిన నగరం అయోధ్య.

3.231.167.166
మాంధాత నుంచి రఘువంశోత్తముడైన రాముడి వరకు అందరూ అతిరథమహారథులే...
 
మాంధాత : రాజు అంటే ఇలా ఉండాలి అన్నంత గొప్పగా పరిపాలించాడు. షట్చక్రవర్తుల్లో ఒకడిగా పేరు పొందాడు. 
 
త్రిశంకు మహారాజు : ఇతడి పేరు మీదుగానే త్రిశంకు స్వర్గం ఏర్పడింది.
 
హరిశ్చంద్ర మహారాజు : సత్యానికి ప్రతిరూపం. విశ్వామిత్రుడికిచ్చిన మాట కోసం కుటుంబాన్ని త్యాగం చేశాడు.
 
సగర చక్రవర్తి : లోకంలో ధర్మాన్ని నెలకొల్పాడు. సగరుడు చేసిన అశ్వమేథ యాగంలో భాగంగా అశ్వాన్ని వెతుకుతూ అతని కుమారులు భూమినంతా తవ్వేశారు. అలా ఏర్పడినవే సముద్రాలు. అందుకే వాటికి సాగరాలని పేరు.
 
దిలీపుడు : ప్రజలను తన కన్నబిడ్డల కన్నా మిన్నగా చూసుకున్నాడు. కామధేనువు కుమార్తె నందినీ ధేనువు అనుగ్రహం పొందాడు. గోసేవ అంటే దిలీపుడులా చేయాలనేంతగా ప్రసిద్ధి పొందాడు.
 
భగీరథుడు : స్వర్గం నుంచి  గంగను తీసుకువచ్చిన ఘనత పొందాడు.
 
అంబరీషుడు: పరమ భాగవతోత్తముడు. విష్ణుభక్తితో జీవిత పర్యంతం ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాడు.
 
రఘు మహారాజు : అత్యంత తేజోవంతుడైన రాజు. ఇతని పేరు మీదే రాముడి వంశానికి రఘువంశమనే పేరు వచ్చింది.
 
దశరథుడు: పది దిక్కుల్లో రథాన్ని నడిపే శక్తి ఉన్నవాడు. దేవదానవ యుద్ధంలో దేవతలకు సాయంగా నిలబడ్డాడు. శ్రీరామచంద్రుడి తండ్రి.
 
శ్రీరాముడు: రఘుకులోత్తముడిగా పేరొందాడు. రాజ్యపాలన అంటే రాముడిదే అన్నంత కీర్తి గడించాడు. నరుడిగా అవతరించిన నారాయణుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.
 
- Sekarana

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma