*అమంత్రమక్షరంనాస్తి*

34.201.3.10

*అమంత్రమక్షరంనాస్తి*
*(ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేకం)*
*--------------‐--*

*పూర్వం బ్రహ్మ మిత్రుడు అనే గురువు, పదిమంది శిష్యులు ఉండేవారు.*

*ఈ పదిమందికి ఆయన పదేళ్లు వైద్యం నేర్పారు.*

*చివరిలో ఒక పరీక్ష పెట్టారు.*

*పదిమంది విద్యార్థుల ను పిలిచి ‘మీరు అరణ్యం లోకి వెళ్ళి ఏ మందుకూ పనికిరాని ఆకులు తెచ్చి నాకు చూపించండి’ అన్నాడు.*

*పనికొచ్చే ఆకులు తెమ్మంటే కష్టం గానీ, పనికిరాని ఆకులు తేవడంలో కష్ట మేముంది? వెంటనే బయలు దేరి వెళ్లారు.*

*వెళ్లినవారిలో రెండెడ్ల బండి తీసుకెళ్లిన విద్యార్థి ముందు వచ్చాడు. మట్టి తవ్వే ట్రాక్టరులో వేసినట్లు గా గుత్తగా ఆకులన్నీ తీసి బండి నింపేసి తెచ్చాడు. ‘ఇవన్నీ పనికిరానివే’ అని చెప్పాడు గురువుగారి తో. ఆయన నవ్వు కున్నారు. తరువాత సంచి తీసుకెళ్లిన విద్యార్థి, రెండు జేబుల విద్యార్థి.. ఇలా తొమ్మిదిమందీ వచ్చారు.*

*ఒక్కొక్కళ్లు వాళ్లకి తోచినన్ని పనికి రాని ఆకులు తెచ్చి గురువు గారికి చూపించారు. చివరికి పదవ విద్యార్థి కూడా వచ్చాడు. అతని పేరు జీవకుడు.*

*అతని ముఖం చిన్న బోయి ఉంది.*

*గురువు గారు ‘ఏం నాయనా అలా ఉన్నావు! నువ్వేమీ తేలేదా ?’ అని అడిగారు.*

*విద్యార్థి ‘గురువుగారూ నేను ఎంత వెతికినా వైద్యానికి పనికిరాని ఆకు ఒక్కటీ నాకు కనపడ లేదు’ అన్నాడు. ‘అదేమిటీ! నువ్వు వీళ్లందరికంటే తెలివైన వాడివా?’ అని గురువు అంటే, ‘అలా కాదండీ ! మీరు నాకు వైద్యవిద్య నేర్పడం ప్రారంభించి నప్పుడే ఒక శ్లోకం నేర్పారు. దాని ప్రకారం ఈ ప్రకృతి లో పనికిరాని దేదీ లేదు అని చెప్పారు!’ అన్నాడు.*

*‘ఏమిటా శ్లోకం?’ అని అడిగారు.*

*అమంత్రమక్షరం నాస్తి*
*నాస్తి మూలం అనౌషధం*
*అయోగ్యః పురుషో నాస్తి*
*ప్రయోగః తత్ర దుర్లభః*

*అని జీవకుడు శ్లోకం చెప్పాడు.*

*దీని అర్థం.* *‘అమంత్రమక్షరం నాస్తి’ – అంటే ఏ భాషలోనూ మంత్రం కాని అక్షరం లేదు. సంస్కృతంలో 50 అక్షరాలు, తెలుగులో 56 అక్షరాలు ఉంటాయి.*

*వీటిలో మంత్రానికి పనికిరాని అక్షరం లేదు.*

*ఏ అక్షరం దేనికి బీజాక్షరం అనేదాన్లో తేడాలుంటాయి గాని, అన్ని అక్షరాలు బీజాక్షరాలే.*

*అలాగే ‘నాస్తి మూలం అనౌషధం’ – అంటే వైద్యానికి పనికిరాని ఆకు కూడా ప్రపంచంలో లేదు.*

*అలాగే ‘అయోగ్యః పురుషో నాస్తి’. అంటే పనికిరాని మనిషి కూడా ప్రపంచంలో లేడు (ఇక్కడ పురుషః అంటే మగ అని కాదు, మనిషి అని అర్థం. అంటే మగ లేదా ఆడ అని).*

*ఇక చివరి వాక్యం ‘ప్రయోగః తత్ర దుర్లభః’ – అంటే ఏ విషయం గురించి అయినా ముందు ప్రయోగం చేసి చూడాలి. అంటే పరిశీలించాలి. అంతే కాని ‘అది బాగోదు’ అని వెంటనే తీర్మానించ కూడదు.*

*‘ఈ శ్లోకాన్ని మీరు నాకు చెప్పారు గురువుగారూ..! అందుకే నేను ప్రయత్నం చేశాను. మీరు చెప్పినట్లుగా నాకు పనికి రాని ఆకు దొరక లేదు’ అన్నాడు జీవకుడు.*

*వెంటనే గురువుగారు అతనికి వ్యతిరేక పరీక్ష పెట్టారు ( క్రాస్‌ ఎగ్జామి నేషన్‌ ). ‘మిగతా విద్యార్థులు పనికి రావంటూ తెచ్చిన ఆకులు దేనికి పని కొస్తాయో చెప్పు!’ అన్నారు.*

*వెంటనే జీవకుడు ‘ఇదిగో ఇవి మారేడు ఆకులు, తేమ (నీటి తడి) ఉన్నచోట ఈ ఆకులు వేస్తే తేమను లాగేస్తాయి. అలాగే ఇది ఉత్తరేణి ఆకు. పళ్లు తోము కోడానికి పనికి వస్తుంది, ఇది ఫలానా ఆకు, అతిసారం తగ్గిస్తుంది’ అంటూ అన్ని ఆకుల గురించి, అవి దేనికి పనికొస్తాయనేది వివరంగా చెప్పాడు.*

*గురువు బ్రహ్మమిత్రుడు ఆనందభరితు డయ్యాడు.*

*ఈ జీవకుడు తరువాత ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలో ప్రసిద్ధి పొందాడు.*

*ఇలాగే ‘ప్రతి మనిషి ఏదో ఒకదానికి పనికొస్తాడు, పనికిరాని మనిషి ఈ ప్రపంచంలో లేడు’ అని తీర్మానించుకుని ప్రతి విద్యార్థిని ఉపాధ్యాయుడు తీర్చిదిద్దాలి. కొందరు ఆటలకు, కొందరు పాటలకు, మరికొందరు రచయితగానో, కావ్యకర్తగానో ఏదో రంగంలో పనికొస్తారు. విద్యార్థికి చదువు చెబుతూనే అతను ఏ రంగంలో ఎదగగలడో గుర్తించి, ఆ విషయం విద్యార్థికి చెప్పి, ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. ఇది ఉపాధ్యాయుని విధి.*

*ఇవాళ్టి పరిస్థితి ఇలా లేక, మూసపోసినట్లుగా ఒకేలా ఉంది. అందరూ ఇంగ్లీషు మీడియం చదవాలి; అందరూ ఇంజినీర్లు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులు అవ్వాలి; అందరూ అమెరికా ప్రయాణం చెయ్యాలి. దాంతో మిగతా రంగాల లో మనుషులు దొరక్క, కొన్ని రంగాల లోనే డిమాండు ఎక్కువై, అందరి అవకాశాలు దెబ్బ తింటున్నాయి.*

*ఈ సమస్యకు పెద్ద పరిష్కారం, మన శాస్త్రాలు సూచించిన ఈ బ్రహ్మమిత్రుడి కథ ‘అమంత్ర మక్షరం నాస్తి’. ఉపాధ్యాయులు దీనిని అవగాహన చేసుకుని ప్రతి విద్యార్థిని ప్రోత్సహించాలి. ‘ఇది రాకపోతే పోయిందిలే.. ఇలాంటివి మరిన్ని పనులున్నాయి, కంగారు పడకు’ అని ధైర్యం చెప్పాలి. వెంటనే అతడికి ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ ప్రోత్సాహం లేకపోతే విద్యార్థి ఫెయిలయిన మరుక్షణం ఆత్మహత్యకు పాల్పడు తున్నాడు. అందుకే విద్యా రంగంలో మార్పు ప్రారంభం కావాలి.*

 

మాధవాచార్య 
 

Quote of the day

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.…

__________Mahatma Gandhi