అందమైన ప్రవర్తన

3.236.15.142
అన్నిటికన్నా అందమైనది.
 
ఒక సమావేశం లో ఒక గురువు గారు ఒక యువకుడిని నిలబడమని అడిగారు....
మీరు ఒక అందమైన అమ్మాయి ని చూసినట్లయితే ఏమి చేస్తారు?
ఆ యువకుడు - ఆమెనే చూస్తాను.
 
గురూజీ అడిగారు - అమ్మాయి ముందుకు కదిలితే, మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తారా?
యువకుడు - అవును..
 
గురుజీ అప్పుడు అడిగారు - ఆ అందమైన ముఖాన్ని మీరు ఎంతకాలం గుర్తుంచుకుంటారో చెప్పు?
ఆ యువకుడు 5 - 10 నిమిషాలు అన్నాడు.
 
గురూజీ ఆ యువకుడితో - ఇప్పుడు ఆలోచించండి,
నేను మీకు ఒక ప్యాకెట్ పుస్తకాలు ఇచ్చి, ఈ ప్యాకెట్‌ను ఒక గొప్ప వ్యక్తికి అందజేయమని చెప్పాను.
మీరు ప్యాకెట్ అంద జేయడానికి అతని ఇంటికి వెళ్లారు...
 
మీరు అతని ఇంటిని చూసినప్పుడు, అతను పెద్ద బిలియనీర్ అని మీకు తెలిసింది.
ఓ పది కార్లు ఐదుగురు చౌకిదార్లు ఇంటి బయట నిలబడి ఉన్నారు.
మీరు పుస్తకాల ప్యాకెట్ యొక్క సమాచారాన్ని లోపలికి పంపితే, అప్పుడు వారు స్వయంగా బయటకు వచ్చారు.
మీ నుండి ప్యాకెట్ తీసుకున్నారు.
 
మీరు బయలుదేరడం ప్రారంభించినప్పుడు, మిమ్మల్ని ఆయన పట్టుబట్టడం ద్వారా ఇంటిలోనికి తీసుకువెళ్లారు. మీ దగ్గర కూర్చుని వేడి ఆహారాన్ని తినిపించారు. బయలుదేరేటప్పుడు, మిమ్మల్ని అడిగారు - 
మీరు దేనిలో వచ్చారు?అని మీరు చెప్పారు - స్థానిక రైలులో. అతను డ్రైవర్‌తో మాట్లాడి, మిమ్మల్ని గమ్యస్థానానికి తీసుకెళ్లమని అడిగాడు. మీరు మీ గమ్యం చేరుకోగానే ఆ బిలియనీర్ నుండి ఫోన్ - సోదరా మీరు హాయిగా చేరుకున్నారా అని..
 
ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ ప్రముఖుడిని మీరు ఎంతకాలం గుర్తుంచుకుంటారు?
యువకుడు అన్నాడు - గురూజీ ..అలాంటి వ్యక్తిని జీవితంలో చనిపోయే వరకు మనం మరచిపోలేము..
 
*గురూజీ యువకుడి ద్వారా సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ*
*"ఇది జీవిత వాస్తవికత."*
 
*"అందమైన ముఖం కొద్దిసేపు మాత్రమే గుర్తుకు వస్తుంది*
*కానీ మన అందమైన ప్రవర్తన జీవితకాలం ఉంటుంది. "*
 
*నిజమే కదూ..*..

Quote of the day

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.…

__________Rabindranath Tagore