తల్లి ప్రేమంటే

18.232.59.38
ఒక చిన్న కథ.  కొంచం ఓపికతో చదవండి ఫ్రెండ్స్ 
 
ఒక్క రోజు ఇద్దరు భార్యభర్తలు కలిసి 
కార్లో వెళ్తున్నారు......
 
హైవే పక్కన రోడ్ మీద ఒక ఆవిడ హెల్ప్ హెల్ప్ అన్ని అడగడం ఆ కార్లో ఉన్న అతను చూసి. తన కార్ ని పక్కన ఆపి రోడ్ మీద ఉన్న ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అడుగుతాడు...
 
ఏంటి మీ ఒంటి పైనా ఆ దెబ్బలు ఏమైంది 
మీకు అని  అడుగుతాడు......
 
అప్పుడు ఆమె ఇలా సమాధానం ఇస్తుంది.....
 
నా గురించి వదిలేయండి,
ఆ పక్కన చిన్న లోయలో కార్ పడిపోయింది అందులో ముగ్గురు ఉన్నారు ఇద్దరు చనిపోయారు ఒకరు మాత్రమే బ్రతికి ఉన్నారు అది కూడా పాలు తాగే పసివాడు వెళ్లి కాపాడండి అని.......
 
అది విన్న అతను ఆ లోయలో ఉన్న కార్ దగ్గరికి వెళ్లి చూడగానే ఒక చిన్న బాబు ఏడుస్తూ కనిపించడంతో అతను ఆ కారులో నుండి ఆ బాబుని తీసుకొని రోడ్ మీదకి తన భార్య దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అడుగుతాడు......
 
ఏది ఆమె ఇంత ముందు మనల్ని సహాయం అడిగిన ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్లిపోయింది.....?
తెలీదు అండీ అన్ని భార్య సమాధానం ఇస్తుంది .......
 
అపుడు అతను పోలిస్ వాళ్లకి ఫోన్ చేసి సార్ ఇక్కడ ఒక ఆక్సిడెంట్ అయింది మీరు కొంచెం తొందరగా రావాలి సార్ అని చెప్తాడు.......
వెంటనే పోలీసులు ఆ ఆక్సిడెంట్ జరిగిన చోటుకి చేరుకొని ఆ లోయలో ఆక్సిడెంట్ అయినా కారు లో నుండి చనిపోయిన ఇద్దరినీ బయటికి తీస్తారు........
 
ఐతే ఆ బాబుని కాపాడిన అతను మాత్రం ఆశ్చర్యంగా ఆ చనిపోయినా ఇద్దరిలో ఒకరిని చూసి ఇలా అంటాడు తన భార్యతో.........
 
ఈమె ఆవిడ..... మనల్ని సహాయం అడిగినా ఆవిడ కదా మరి ఆవిడా చనిపోతే మనల్ని సహాయం ఎవరు అడిగినట్టు........
అప్పుడు భర్తతో భార్య ఇలా అంటుంది......
 
ఆవిడ చనిపోయిన కూడా ఆత్మ రూపంలో వచ్చి 
తన కొడుకుని కాపాడామని అడిగింది. 
 
అదే కదాండి తల్లి ప్రేమంటే. 
 
ఈ సృష్టిలో వెలకట్టలేనిది అంటే 
అది తల్లి ప్రేమే కదా.
 
ఆ జగన్మాత ప్రేమ అలాంటిదే తన భక్తుల పై
నమ్మిన భక్తుల వెంట నీడలా నడుస్తుంది 
ఆతల్లి జగన్మాత. 
 
- సేకరణ 

Quote of the day

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.…

__________Mahatma Gandhi