జగత్తులోని మొదటి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలు

54.224.117.125

వీళ్ళిద్దరూ మహాతపస్సంపన్నులు, జగత్తులోని మొదటి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలు  
-లక్ష్మీ రమణ 

మన రాజకీయ నాయకుల్లాంటివాడే ఇంద్రుడు . ఇంద్రుడు - అంటేనే ఇంద్రియములకు అధిపతి అని కదా అర్థం . తన ప్రలోభాలకు లొంగని వాళ్లంటే, మహాభయం మనవాడికి . అగ్ని దేవుడు , వాయు దేవుడూ ఆయన కొలువులోనే  ఉంటారు . వాళ్ళిద్దరికీ రాక్షసులని చంపే పని అప్పజెప్పాడు . వాళ్ళు ఆపనిలో విఫలం కావడం ఇద్దరు మహర్షుల జననానికి కారణమయ్యింది . 

నర నారాయణులు నరసింహుని రూపాలు . సింహం- నారాయణ స్వరూపంగా, నరుడు - నరుడిగా విడిపోయారాని పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి . వీళ్ళిద్దరూ బదిరికావనంలో తపస్సు చేసుకొనే వారు .  వాళ్ళ తపస్సుని భగ్నం చేయాలి అనుకున్నాడు . కామ ప్రేరణకి పూనుకొని అప్సరసలని పంపాడు . దానికి ధీటైన జవాబు చెప్పారా తాపసులు . వాళ్ల కంటే సౌందర్యంతో ఉట్టిపడే ఊర్వశిని నారాయణుడు తన తొడ చరిచి సృష్టిస్తాడు . 

ఇదిలా ఉంటె, తారకాసుర వధ తర్వాత దైత్యులని (రాక్షసులని) మట్టుబెట్టే పనిని అగ్నికి , వాయువుకీ అప్పగించాడు దేవేంద్రుడు . రాజుగారు అప్పగించిన పనిని వాళ్ళు నిర్వర్తించకుండా ఉంటారా ? వాయువు, అగ్ని కలిసి రాక్షసుల అంతం చూడ్డం మొదలెట్టారు . దీంతో  దైత్యులు కొత్త పన్నాగాలు పన్నారు  . దైత్యులు పగలనంతా  సముద్రంలో దాక్కొని, రాత్రిపూట తమ అసురీ చర్యలు కొనసాగించడం మొదలెట్టారు . దాంతో అగ్ని , వాయువు కూడా కొంత తమ ప్రభంజనాన్ని తగ్గించారు . ఇలా పన్నెండు వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి . క్రమంగా అసురుల విజృంభణ పెరిగిపోయింది . దీనివల్ల లోకానికే ఉపద్రవం ఏర్పడే పరిస్థితి దాపురించింది .  

ఇంద్రుడికి ఈ విషయం తెలిసింది . మహేంద్రుడు మండిపడి , అగ్నిదేవా,  వాయుదేవా , తారకాది రాక్షసులని చంపమని మీకు చెప్పాను కదా ? మీరు నా మాట వినకపోవడం వల్లే ఇప్పుడు లోకానికి ఉపద్రవం ఏర్పడింది. ఇప్పటికైనా సముద్రాన్ని ఇంకించి ఆ రాక్షసులని మట్టుబెట్టండి అని ఆజ్ఞాపించారు . అగ్ని , వాయువులు ‘దేవేంద్రా ! సముద్రాన్ని ఇంకించవచ్చు . కానీ అందులోని కోటానుకోట్ల జీవులు  నశిస్తాయి . ప్రక్రుతి అసౌమతుల్యం ఏర్పడుతుంది . అది మహాపాపం కదా ! అన్నారు .  నా మాటకే ఎదురు చెప్తారా ? ఆ ఆజ్ఞనే పాలించనంటారా? అని కోపించిన దేవేంద్రుడు , మీరిద్దరూ భూమిపైన ఒక అచేతనమైన పదార్ధం నుండీ మునులై పుట్టండని శపించాడు . 

ఇక , మళ్ళి నరనారాయణుల కథకి  వెళితే, ఊర్వశి మహా సౌందర్య రాసి . దేవేంద్రుని దగ్గరున్న అప్సరసలని మించిన అందాల భరిణ. ఆమె సౌందర్యాన్ని చూసిన సూర్యదేవుడు మోహపరవశుడయ్యాడు . సూర్యుడు అగ్ని గోళము . ఆమెను తనదగ్గరికి రమ్మని పిలిచాడు . ఆమె సరేనని వస్తుండగా , వరుణుడు ఆమెని చూసి చలించాడు . వరుణుడు వాయు చాలకుడు కదా ! అగ్ని , వాయువులు ఆ విధంగా ఇంద్రుని శాప వశాన సూర్య , వరుణులని ఆవహించారన్నమాట ! 

నేను సూర్యదేవుడు పిలవంగ పోతున్నానని ఊర్వశి జవాబిచ్చింది . వరుణుడు ఆమెపైనే తాపాన్ని తాళలేక , మండే సూర్యుడు నీ అందాన్ని కూడా మండించేయగలడు . కాబట్టి నన్ను మనస్సులో నిలుపుకొని , సూర్యుని దగ్గరకి వెళ్ళమన్నాడు .  ఆమె అలాగేనని , వరుణునిపై వలపు నిలుపుకొని సూర్యునిదగ్గరికి వెళ్ళింది . సూర్యుడది గ్రహించి, పరపురుషునిపైన మోహాన్ని నిలుపుకొని నాదగ్గరికి వచ్చావా ? ఛీ ! అని ఈసడించి , భూలోకములో ఉన్న బుధుని కొడుకు పురూరవుడికి భార్యగా పడిపుండు  అని శాపమిచ్చాడు .  

కానీ భానుడికీ, వరుణుడికీ ఆమె మీద మోహం భరించలేనిదిగా తయారయ్యింది . ఇది అగ్ని వాయువులు తమని ఆవహించి ఉన్న ఫలితమేనని , దానివల్ల మహర్షులు ఉద్భవించి , లోకానికి మేలు చేస్తారని భావించిన ఆ మహాత్ములు తమ వీర్యాన్ని నిగ్రహించకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు . దీంతో వారు ఒక పూర్ణ  కలశంలో స్కలించారు . ఇప్పటి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి . ఈ టెక్నాలజీ ఎప్పటిది ? ఎవరి చేత దీని జననమయ్యింది అని అర్థం చేసుకోవాలి . కార్తికేయుడు కృత్తికల నుండీ పుట్టాడని , ఆ తర్వాత, మహాభారతంలో రెల్లుదుబ్బు నుండీ పుట్టిన కృపాచారుడు , కుండ నుండీ పుట్టిన దుర్యోధనుడూ , అతని తమ్ములూ వీరందరూ నాటి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలే కాదా ! అదెలా సాధ్యం అంటే, అప్పటి టెక్నాలజీ ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది .  

సరే, కథలోకి వెళితే, అలా ఆ కలశం నుండీ ఉద్భవించిన మహానుభావులు అగస్త్యుడు , వసిష్ఠుడు . బ్రహ్మ వర్చస్సు ఉట్టిపడే ఈ మహానుభావులు కలశసంభవులని , కలశజులని , కుంభసంభవులని , మిత్రావరుణ పుత్రులని ,ఔర్వశేయులని , వహ్నిమారుత సంభవులని అనంతర కాలంలో పేరొందారు . అదీ కథ .

Quote of the day

Man learns through experience, and the spiritual path is full of different kinds of experiences. He will encounter many difficulties and obstacles, and they are the very experiences he needs to encourage and complete the cleansing process.…

__________Sai Baba