కావేరీ నది ఈయన కమండలంలో ఉండేది

54.224.117.125

కావేరీ నది ఈయన కమండలంలో ఉండేది  ! 
-లక్షీ రమణ . 

నదులని దేవతలుగా కొలిచే సంస్కృతీ మనది . ప్రాణానికి ఆధారమైన నీటిని పంచభూతాలలో ఒకటిగా భావించి ఉన్నతమైన స్థానమిచ్చి పూజిస్తాం . అటువంటి నదీమతల్లుల్లో కావేరీ నది ఒకటి .  జన్మస్థానం కర్ణాటక, లోని పశ్చిమ కనుమల్లో ఉన్న కొడగు జిల్లాలోని తలకావేరి అనే ప్రదేశం. కానీ ఆమె ఈయన కమండలం నుండీ ఉద్భవించిందని చెబుతారు . స్కాందపురాణంలోని తులాకావేరీ మహత్యం మనకీ  కథని వివరిస్తుంది . 

అగస్త్యమహాముని శుక్లపక్ష చంద్రుని వంటి తేజో పరిపూర్ణుడు . నిష్టాగరిష్ఠుడు . మహా తపస్సంపన్నుడు . ఆయన తన పితృదేవతలకు మోక్షప్రాప్తి కోసం వివాహాన్ని చేసుకున్నారు ఆయన భార్య లోపాముద్ర . ఈమె స్వయంగా విష్ణుమాయ అంశ . ఆ మాయకి లోనై ఇంద్రియలోనుడైనవాడు మనిషి . ఆ మాయని గెలిచి , ఆమె వరించి వివాహం చేసుకున్నా , భక్తి తత్పరతతో భగవంతుని తెలుసుకున్నవాడు మహర్షి . ఆ తర్వాత ఆయన స్వయంగా విష్ణుమాయా స్వరూపమైన కావేరకన్యని వివాహం చేసుకున్నారు . ఆవృత్తాంతమే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం . 

పూర్వం కవేరుడనే రాజర్షి ఉండేవారు . ఆయన మోక్షాన్ని పొందాలనే తీవ్రమైన ఆకాంక్షతో ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చేశాడు . ఆయన తపస్సుకి మెచ్చి దర్శనమిచ్చిన ఈశ్వరుడు, ఆయన కోర్కెను తీర్చవలసినవాడు ఆ సృష్టికర్తేనని చెప్పారు . తిరిగి కవేరుడు బ్రాహ్మని  గురించి తపస్సు చేశాడు . బ్రహ్మ ఆయన కోర్కె తీరాలంటే , ఆయన ముందుగా ఒక పాపకి జన్మనివ్వాలని ఆనతి నిచ్చాడు . అలా కవేరునికి జన్మించిన విష్ణుమాయే ఈ కవేరకన్య . మహా మాయా స్వరూపిణి . కర్మ పరిపక్వము అయ్యేవరకూ ఎంతడివాడికైనా ప్రారబ్దకర్మని అనుభవించక తప్పదు కదా ! 

అలా జన్మించిన ఆ కవేరకన్య తన తండ్రి కోర్కె తీర్చడానికి మహా తపస్సు చేయడం ఆరంభించింది . దాంతో బ్రహ్మ దేవుడు అగస్త్యుని కలవడానికి వచ్చి , ఆమెని వివాహం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరాడు. విష్ణుమాయాలో ఒక అంశఅయిన లోపాముద్రని చేపట్టిన వాడు కనుక ఆయనే ఆమెకి సరైన వరుడని బ్రహ్మ ఆదేశించాడు . అనంతర కాలంలో ఆమె నదిగా మారి తన తండ్రికి మోక్షగతులని సంప్రాప్తిప జేయడమే కాకుండా, భువిమీది జనులనికూడా ఉద్ధరించగలదని తెలియజేశాడు . 

ఆదేశించింది స్వయానా సృష్టికర్త కాబట్టి , ఆమెని చేపట్టేందుకు అంగీకరించాడు అగస్త్య మునీంద్రుడు . సౌదర్యమే సమ్మోహనమయ్యే అందంతో , ప్రకృతే పులకించే లావణ్యంతో ఉన్న ఆ కవేరకన్యని సమీపించి, తాను ఆమెని వివాహమాడదలిచినట్టు చెప్పారు . అప్పుడామె , తానూ త్వరలోనే నదిగా మారబోతున్నానని , తనని పత్నిగా పొందడం వాళ్ళ ఆయనకి దక్కేదేమీలేదని తెలియజేసింది . అయినా ఇది విధాత నిర్ణయం . తప్పడానికి వీలులేదన్నారు అగస్త్యుడు . సరేనని ఆమె అగస్త్యుని వివాహం చేసుకుంది . 

లోక కళ్యాణం కోసం జరిగిన వివాహమది . వివాహం జరిగిన వెంటనే , ఆమె నదిగా మారిపోయింది . ఆ నదిని అగస్త్యుడు తన కమండలంలో నింపుకున్నాడు . అలా అగస్త్యునితో కావేరినది కూడా కలిసి ఉండేది . 

అయితే, విధ్యపర్వత గర్వమణిచేందుకు వెళుతూ అగస్త్యుడు , తాన కమండలాన్ని విడిచి వెళ్ళాడు . శిష్యులని ఆ కమండలాన్ని తెచ్చేందుకు పురమాయించాడు . ఆ కమండలాన్ని తేవడం అంటే, ఒక నదిని తీసుకురావడం . అది అగస్త్యునికి తప్ప , ఇతరులకి సాధ్యమేనా ? కవేరునికి ఆయన కోర్కె తీరే సమయం ఆసన్నమయింది . అందుకే , ఆ శిష్యులు వచ్చేలోపే కావేరీదేవి తన కర్తవ్యాన్ని గురుతెచ్చుకుంది . తండ్రికి ఉత్తమ గతులు కల్పించే సంకల్పంతో, సహ్యపర్వతసానువుల్లో , నేలపైకి జారి నదిగా ప్రవహించింది .   ఆ జలాలతో స్నానం చేసిన కవేరుడు ముక్తిని పొందాడు .  

అలా కావేరీనది అగస్త్యుని కమండలం నుండీ జారి ఈ నేలని పావన చేసిన విష్ణుమాయ . స్వయంగా ఆ మిత్రావరుణుని ఇల్లాలు. కాబట్టి కావేరీ జలాల్లో స్నానం చేసిన వారిని విష్ణుమాయ బాధించదు  . పైగా ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది .

Quote of the day

Man learns through experience, and the spiritual path is full of different kinds of experiences. He will encounter many difficulties and obstacles, and they are the very experiences he needs to encourage and complete the cleansing process.…

__________Sai Baba