వ్యత్యాసం

3.232.133.141
సంసారిక జీవితాన్ని కర్మయోగంగా భావించలేనివారికి/భావించేవారికి ఉన్న  వ్యత్యాసం: 
*******
సంసార జీవితాన్ని కర్మయోగంగా భావించలేని వారు., "నా" అనుకునేవాళ్లకు ఏదైనా జరిగితే కంగారుపడి తమ మానసిక ఆరోగ్యాలపై  ప్రభావం చూపేలా చలిస్తారు.,  బాధతో ఢీలా పడిపోయి చేయాల్సింది మాత్రం చేయలేరు..
*******
సంసారిక జీవితాన్ని కర్మయోగంగా భావించేవారు  బాధ్యతతో అడుగులేస్తారు. బాధను, వ్యామోహాన్ని, సున్నితమైన భావోద్వేగాలను దరిచేరనివ్వరు. "నా" అనుకునేవాళ్లకు ఏదైనా జరిగితే కంగారుపడకుండా.. వాళ్లను ఏవిధంగా పరిరక్షించాలో లేక తదుపరి తమ కర్తవ్య౦  ఏవిటో వివేకంతో అలోచించి.. తమవారికి చేయాల్సినవన్నీ శక్తికొద్దీ చేసేస్తారు. 
*******
సాధనా రూపమైన యోగం సంసారిక జీవిత౦లో  సైతం ఎవరూ చేయలేని విధంగా న్యాయం చేయగలుగుతుందని నా విశ్వాసం.  
 
- ప్రహ్లాద్✍ 

Quote of the day

Do not dwell in the past; do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.…

__________Gautama Buddha