శ్రీ చక్ర పూజ

3.236.253.192

శ్రీ చక్ర పూజ 

(నవార్ణవ పూజ తెలియని వారికోసం)

(పూజ గది సేపేరటే గా లేని వాళ్ళు శ్రీచక్రం తెచ్చి పెట్టుకోవడం,  పూజ చేయడం చేయకండి ఎందుకంటే చేసే పూజ simple గా చేసిన పర్వాలేదు కానీ నియమాలు మటుకు కచ్చితంగా పాటించాలి, లేని సమస్యలు తెచుకోకండి)

శ్రీ చక్రం అనేది విశ్వానికి ప్రతి రూపం, అందులో ఉన్నది విశ్వవ్యాప్త భావనలు, శ్రీ చక్రం పూజ అంటే విశ్వాన్ని తనలో నింపుకున్న అమ్మవారిని పూజ చేయడం, వేరు వేరు శక్తులలో కూడా బాసిస్తున్న అమ్మవారిని పూజ చేయడం, .
ఈ పూజను మనము మూడు రకాలుగా చెప్పచ్చు . 

1.ప్రతిష్ఠ చేసి పూజించే విధానం, అంటే శ్రీశైల భ్రమరాంబిక దేవి ఎదుట ఉన్న విధంగా 

2.మహమేరువు, అర్ధ మెరువు, కూర్మవృస్టమ్, భూప్రస్తారం అనే పేర్లతో, దోరికేటివి ఇంట్లో అర్చించు కోవడం..(శ్రీ చక్ర పూజ సుదీర్ఘమైనది అందులోని ప్రతి దేవతని నమస్కరించడం ,తర్పణం చేయడం తర్వాత పూజించడం..( ex:హృదయ దేవి తర్పయామి ఆలా) దీన్నే సామగ్రంగా నవర్ణావ అర్చన అంటారు. 9 ఆవరణలోని దేవతలను అర్చన చేయడం ఇది సూదీర్ఘమైనది ఇందులో కొన్ని మంత్రాల ఉపదేశము, ఆచరణ,అందులో సిద్ధి ఉన్న వారు మాత్రమే ఆచరిస్తారు..

౩. విధానం విశ్వమంతా వ్యాపించిన అమ్మవారిని ప్రక్రుతి స్వరూపిణి అయిన జగన్మాతను శ్రీ చక్రంలో భావించడం, పూజ గదిలోని మిగతా విగ్రహాలతో సమానంగా భావించి చేసే పూజ అందులో నవర్ణావ పూజ మంత్రాలు ఉండవు, నియమాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి.. (నియమాలు అన్నవి మన నిగ్రహం కొసం కానీ విగ్రహం కోసం కాదు అని గుర్తించాలి) నియమ నిష్ఠలు కాచితంగా పాటించే ఉదేశం ఉంటేనే శ్రీ చక్రం ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి..

ఎందుకంటె శ్రీ చక్రం జగన్మాత రూపం, ఆ తల్లికి నాలుగు రూపాలు, స్థూల రుపం అంటే బొమ్మల్లో వేసుకొని చూపించే రూపం, సూక్ష్మ రూపం, సూక్ష్మ తర ,సూక్ష్మ తమ రూపం అని నాలుగు విధాలా రూపాలలో ఆ తల్లి ఉంటుంది..

శ్రీ చక్రం లో అమ్మవారు పరివార దేవతలతో సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటుంది , అమ్మవారు సూక్ష్మ రూపం లో ఉండేది యంత్రం లోనే కాబట్టి ,స్థూల రూపం కన్నా సూక్ష్మ రూపానికి మరింత నియమాలు ఉండాలి , నియమాలు అంటే ఏమిటో అనుకోని కంగారు పడకండి ,ఇల్లు శుభ్రము గా ఉంచాలి, స్త్రీ మైలు నియమాలు పాటించాలి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించాలి శుభ్రంగా స్నానం చేసి శ్రీచక్రం ఉన్న గదిలోకి వెళ్లి చక్రం ముట్టుకోవాలి, వారానికి ఒక్కసారి అయినా పసుపు నీళ్లు పాలు తో అభిషేకం చేయాలి... కచ్చితంగా రోజు నైవేద్యం పెట్టాలి.. బెల్లం కి నిలువ దోషం లేదు కనుక రోజు బెల్లం ముక్క పెట్టడం మంచిది, వడపప్పు రోజు కొద్దిగా నివేదన చేయగలితే మంచిది, కుదరకపోతే ఏదైనా పండు పెట్టచ్చు కానీ కచ్చితంగా నివేదన చేయాలి.. ఎందుకంటే శ్రీ చక్రం శక్తి కేంద్రం అందులో ఆహుతులను సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే నైవేద్యం రోజు పెట్టాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ను శ్రీచక్రం మురికి చేరకుండా శుభ్రపరచాలి..

ఈ నియమాలను పాటిస్తూ రోజు నిత్యా పూజ శ్రీచక్రం కి ఎలా చేయాలో చూద్దాము........

1.శ్రీ చక్రం వీలైతే రోజు అన్ని పసుపు నేటితో అభిషేకం చేయండి... అభేషేకం చేస్తున్నపుడు శ్రీ మాత్రే నమః అనే మంత్రం జపిస్తూ చేయఁడి, రోజు కుదరక పోతే వారంలో ఒకసారి శుక్రవారం రోజు , నవమి, పౌర్ణమి రోజు చేయచ్చు...

2. శ్రీ చక్రానికి గంధం పసుపు కుంకుమ పుష్పలు పెట్టి అలకరించండి...

3.మీ గోత్రం నామం చెప్పుకొని యధాశక్తి నిన్ను పూజించు కుంటున్నాము తల్లి అని సంకల్పించుకొని నమస్కారం చేసుకోండి.

.4. ధూపము ఇవ్వాలి, సాంబ్రాణి(ఉంటే) ఇవ్వాలి 

5. లలితా సహస్త్రనామం ,లేక (లలిత అష్టోత్తరం కానీ, ఖడ్గ మాల లోని ,ఉపదేశం లేని వారు న్యాసాలు విడిచి చదవచ్చు ,కామలాత్మిక ఖడ్గమాల కూడా విశేషమైన ఫలితం ఇస్తుంది ) మీ సమయం విలును పట్టి నిర్ణయించుకొని ఆ నామాలు జపిస్తూ కుంకుమతో అర్చన చేయాలి. 

6.మీ శక్తి కొలది నైవేద్యం సమర్పించి నివేదన చేసి... హారతి ఇవ్వాలి. ( శ్రీ సూక్తం తెలిసిన వారు శ్రీసూక్తంతో అభేషేకం చేస్తారు తెలియక పోయినా శ్రీ మాత్రే నమః అనుకుంటూ అభేషేకం చేయచ్చు..) 

అష్టోత్తరం అయ్యాక కూడా మీకు సమయము ఓపిక ఉన్నంత వరకు శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ ఎంత సేపైన కుంకుమ పూజ చేసుకొని హారతి ఇవ్వొచ్చు... ఏదైనా పని ఉంది బయటకు వెళ్లి వస్తే మాత్రం ఆ వస్త్రాలు మార్చకుండా శ్రీ చక్ర పూజ చేయకూడదు పూజ వరకు ఒక రెండు జతలు విడిగా ఉంచుకోవడం మంచిది.... 
అమ్మవారిని విగ్రహము ఫోటో ల రూపంలో పూజించడం రాతిని ముట్టుకున్నటు అయితే అమ్మవారిని శ్రీ యంత్రం లో పూజించడం కరెంట్ ని ముట్టుకోవడం తో సమానం షాక్ కొట్టకుండా ఉండాలి అని భక్తి అనే కవచం నమ్మకం అనే షాక్ప్రూఫ్, ఉండాలి అప్పుడు ఆ విద్యుత్ కాంతి తరంగాలు మీ చుట్టూ రక్షణ కవచం అవుతుంది...

🙏ఓం శ్రీమాత్రే నమః

 
- రాజేంద్ర ప్రసాద్ తాళ్లూరి 

Quote of the day

Buddhas don't practice nonsense.…

__________Bodhidharma