భగవద్గీత సూక్తి - దైవ వారసత్వము

34.236.245.255

దైవ వారసత్వము ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు. దానిపై సర్వులకు హక్కు కలదు. 

Quote of the day

Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.…

__________Mahatma Gandhi