భగవద్గీత సూక్తి - విడ్డూరం

3.231.167.166

పరమభాగవతోత్తములైన వారి నుండి ఉద్భవించిన జనులు భగవద్భావ రహితులై ఉండుట విడ్డురము. 

Quote of the day

As mortals, we're ruled by conditions, not by ourselves.…

__________Bodhidharma