Karthikeya Karavalamba stotram

3.239.129.91

Omkararoopa. Saranasraya, sarva soono,
Singara vela, sakaleswara, deenabhandho,
Santhapa nasana, Sanathana, shakthi hastha,
Sri Karthikeya, mama dehi karavalambam., 1

Panchadrivasa sahaja, Sura sainya nadha,
Panchamrutha Priya, Guha, Sakaladhivasa,
Gandendu mouli thanaya, Mayil Vahanastha,
Sri Karthikeya, mama dehi karavalambam., 2

Apadvinasaka, kumaraka charu moorthe,
Thapathrayanthaka, dayapara, tharakare,
Aarthabhaya pradha gunathraya Bhavya rase,
Sri Karthikeya, mama dehi karavalambam., 3

Vallee pathe sukrutha dayaka, punya moorthe,
Swarlokanadha,parisevitha shambhu soono,
Trilokya nayaka, shadanana poothapadha,
Sri Karthikeya, mama dehi karavalambam., 4

Jnanaswaroopa, Sakalathmaka Veda Vedya,
Jnana priyakhila duranda maha vanagne,
Deenavana Priya, niramaya, dana sindho,
Sri Karthikeya, mama dehi karavalambam., 5

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi