Ganashtakam

3.235.74.77

Eka dantham maha kayam thaptha kanchanna sannibham,
Lambodharam visalaksham Vandeham gana nayakam. 1


Moungee krishnajina dharam, naga yagnopaveethinam,
Balendu vilasa mouleem , vandeham gana nayakam. 2


Ambika hrudayanandam mathrubhi paripalitham,
Bhakthapriyam, madonmatham , vandeham gana nayakam. 3


Chithra rathna chithranga, chithra mala vibhooshitham,
Chithra roopa dharam devam vandeham gana nayakam. 4


Gaja vakthram , sura sreshtam , karna chamara bhooshitham,
Pasangusa dharam devam vande Gana nayakam. 5


Mooshikothama maroohya deva asura maha have,
Yodhukamam maha veeryam vandeham gana nayakam. 6


Yaksha kinnara gandharva sidha vidhyadharai sada,
Sthuyamaanam mahathmaanam, vandeham gana nayakam. 7


Sarva vigna haram devam sarva vigna vivarjitham,
Sarva sidha pradatharam , Vandeham Gana Nayakam. 8


Ganashtakamidham punyam bhakthitho ya paden nara,
Vimuktha sarva papebhyo rudhra lokam sa gachathi. 9

Quote of the day

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.…

__________Mahatma Gandhi