Medha Suktam

3.239.129.91

Medha Devi Jushhamaa Naa Na Aagaa Vishvaachi Bhadraa Sumanas Yamaanaa

Tvayaa Jushhtaa Nudamaanaa Duruktaan Brahad Vadema Vidathe Suviiraaha

Tvayaa Jushhta Rishhir Bhavati Devi Tvayaa Brahmaa Aagatshrii Ruta Tvayaa

Tvayaa Jushhta Schitram Vindate Vasu Saano Jushhasva Dravino Na Medhe

Medhaam Ma Indro Dadaatu Medhaam Devi Sarasvati

Medhaam Me Ashvinaa Vu Bhaavaadhattaam Pushhka Rasrajaa

Apsara Suchayaa Medhaa Gandhar Veshhu Cha Yanmanaha

Devim Medhaa Sarasvati Saamaam Medhaa Surabhir Jushhataam Svaahaa

Aamaam Medhaa Surabhirr Vishvaruupaa Hiran Yavarnaa Jagatii Jagamyaa

Uurja Svatii Paya Saa Pinva Maanaa Saamaam Medhaa Supratiikaa Jushhantaam

Mayi Medhaam Mayi Prajaam Mayya Gnistejo Dadhaatu
Mayi Medhaam Mayi Prajaam Mayi Indra Indri Yam Dadhaatu
Mayi Medhaam Mayi Prajaam Mayi Suuryo Bhraajo Dadhaatu

 

Quote of the day

In a gentle way, you can shake the world.…

__________Mahatma Gandhi