Devi Dhyana Stotram - Rajyam Dehi Dhanam Dehi Samrajyam dehime Sadaa

Goddess Durga

 

Namastestu Mahaa devi Parabrahma swaroopini

Rakshmam sarane devi Dhana dhanya pradayini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestu Mahaakali Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestu Mahaalakshmi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Mahaa Saraswati Devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo braahmi namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Maheswari devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestucha kaumari Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namaste Vaishnavi devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestucha vaarahi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Naarasimha namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Namaste Indrani Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Namaste Chamunde Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Namaste Nandayai Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Rakthadante Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestu Mahaadurge Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Sakambhari Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Sivadooti Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namaste Bhraamari devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Navagrahe devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Navakoota Mahaadevi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Swarna poorne namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Sri Sundari Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo bhagavati devi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Divyayogi Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namastestu Mahaadevi Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Namo Namaste Savitri Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Jayalakshmi Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Mokshalakshmi Namastestu Parabrahma swaroopini

Rajyam dehi dhanam dehi samrajyam dehime sadaa

 

Hindi Version

 

नमस्तेस्तु महा देवी परब्रह्म स्वरूपिणी

रक्षमाम शरणे देवी धन धान्य प्रदायिनी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तु महाकाळी परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तु महालक्ष्मी परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

महा सरस्वती देवी परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो ब्राह्मी नमस्तेस्तु  परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो महेश्वरी देवी परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तुच कौमारि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्ते वैष्णवी देवी परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तुच वाराही परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नारसिम्ह नमस्तेस्तु  परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो नमस्ते इन्द्राणी  परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो नमस्ते चामुंडे परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो नमस्ते नन्दायै परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

रक्तदंते नमस्तेस्तु   परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तु महादुर्गे  परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

शाकम्भरि नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

शिवदूति नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्ते भ्रामरी देवि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो नवग्रहे देवि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नवकूट महादेवि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

स्वर्ण पूर्णे नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

श्री सुंदरी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो भगवति देवि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

दिव्ययोगि नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमस्तेस्तु महादेवि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

नमो नमस्ते सावित्रि परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

जयलक्ष्मि नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

मोक्षलक्ष्मि नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी

राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहिमे सदा

 

Telugu Version

 

నమస్తేస్తు  మహాదేవి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రక్షమాం  శరణే  దేవి  ధన  ధాన్య  ప్రదాయిని

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తు  మహాకాళి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తు మహాలక్ష్మి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

మహా సరస్వతీ దేవి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో బ్రాహ్మి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో మహేశ్వరీ దేవి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తుచ కౌమారి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తే వైష్ణవీ దేవి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తుచ వారాహి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నారసింహ నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో నమస్తే ఇంద్రాణి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో నమస్తే చాముండే  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో నమస్తే నందాయై  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

రక్తదంతే నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తు మహాదుర్గే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

శాకంభరి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మ  స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

శివదూతి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మ  స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తే భ్రామరీ దేవి  పరబ్రహ్మ  స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో నవగ్రహే దేవి పరబ్రహ్మ  స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నవకూట మహాదేవి  పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

స్వర్ణ పూర్ణే నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

శ్రీ సుందరి  నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో భగవతి దేవి  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

దివ్యయోగి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమస్తేస్తు మహాదేవి పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

నమో నమస్తే సావిత్రి  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

జయలక్ష్మి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

 

మోక్షలక్ష్మి నమస్తేస్తు  పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

రాజ్యం దేహి ధనం దేహి సామ్రాజ్యం దేహిమే సదా

Quote of the day

Let us be a little humble; let us think that the truth may not perhaps be entirely with us.…

__________Jawaharlal Nehru