అద్భుత శిల్పం

35.172.203.87

అద్భుత శిల్పం 

తమిళనాడులో లలిత అంబికా దేవస్థానం ! 

ఇక్కడ అమ్మ వారు అలిగి ఉండగా, స్వామివారు అలక తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న దృశ్యం ఎంతో రమణీయంగా ఉన్నది. 
కథ పూర్వాపరాల్లోకి వెళ్తే.... 

సవతి గంగాదేవికి తనకన్నా పై స్థానము ఇచ్చినందుకు పార్వతి  అమ్మవారు చిన్నబుచ్చుకున్నదట.....

అప్పుడు ప్రాణనాథుడు పరమేశ్వరుడు అమ్మవారిని సముదాయించడం మొదలెట్టాడట. ఈ దృశ్యానికి  శిల్పకారుడు నిజంగా  ఎంత ప్రాణం పోశాడో మీరే చూడండి. . 

నేలని చూస్తున్న అమ్మ వారి ముఖంలో అలక ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో చూడండి. ...

Quote of the day

We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open.…

__________Jawaharlal Nehru