ఓం నమశ్శివాయ

3.236.175.108

ఋణము వుంటేనే తప్ప ఏవీ  కూడా మన దరికి చేరవు. పూర్వజన్మలో చేసుకున్న రుణం బట్టి  భార్య కాని, భర్త కాని వివాహబంధంతో  ఏకమవుతారు.

అలాగే  పిల్లలు పుట్టాలన్న వారి ఋణము  మనకు వుండాలి. ఇక ఇంట తిరిగే పశువులు. ఏ ఇతరాలైనా కూడా ఋణము వుంటేనే తప్ప మనకు దక్కవు.

అంతెందుకు ఋణము వుంటేనే ఎవరితోనైనా స్నేహాలు. బాంధవ్యాలు కలుస్తాయి.
మనకు ఎవరైనా ఎదురుపడినా. లేక మాట కలిపినా కూడా  అది కూడా  ఋనానుబంధమే.....

ఋణమనేది లేకుంటే ఎవరిని. కలలో కూడా మనం చూడలేము ఇక రుణం తీరిపోతే ఏ బంధమైనా కూడా ఒక్క క్షణం కూడా మన వద్ద నిలవదు.

ఈ రుణానుబంధం విలువ తెలుసుకుని మసలుకోవాలి....

ఋణం కేవలం ధనం మాత్రమే కాదు. బాంధవ్యం కూడా. అందుకే ధన బంధం కంటే ఈ బంధానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వలి. "మానవతా విలువలు మరచిపోతున్న ఈ సమాజంలో  ఋణబంధం విలువ ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. "...

ఫ్రెండ్స్ ఋణం లేనిదే త్రుణం కూడా ముట్టదు.  అని మన పెద్దలు చెప్పారు ఇది నిజం.
మనం ఎంత యత్నించినా కూడా రుణం లేకపోతే ఏది జరగదు ఏ బంధం నిలువదు
 ఏ బంధమైనా వదిలేసినా  ఆ బంధం వల్ల బాధ కలిగినా బాధపడకండి నిందించకండి
 ఆ బంధం అంత వరకే అని అర్థం చేసుకోండి  దూరంగా ఉన్నా మన వాళ్లేగా
ఒకప్పుడు మనం కోరుకున్న బంధమేగా వాళ్ల సంతోషం కోరుకోండి

 బంధాలు కల్పించినదీ, కాలగర్భంలో కలిపేసేదీ శివయ్యే🙏🙏🙏

Quote of the day

There is nothing more dreadful than the habit of doubt. Doubt separates people. It is a poison that disintegrates friendships and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates and hurts; it is a sword that kills.…

__________Gautam Buddha