కుక్కకి కూడా కైవల్యాన్ని ప్రసాదించగలిగిన వ్రతం

44.192.65.228

కుక్కకి కూడా కైవల్యాన్ని ప్రసాదించగలిగిన వ్రతం ఇది . 
లక్ష్మీ రమణ . 

సోమవారాలంటే సోమేశ్వరుడికి అంత్యంత ఇష్టం . అందులోనూ కార్తీకమాసంలో వచ్చే సోమవారాలు మరింత ప్రీతికరం అని చెబుతుంది కార్తీక పురాణం . సోమవారం వ్రతాన్ని గురించి చెబుతూ కుక్కకి కూడా కైవల్యాన్ని ప్రసాదించగలిగిన ప్రాశస్తి ఈ కార్తీకసోమవారాల వ్రతానికి ఉందని చెబుతుంది . ఆ కథేమిటో చూద్దాం పదండి. 

వ్రతము :
కార్తీకపురాణాతర్గతమైన సోమవారవ్రత విధానమిలా ఉంది . 
కార్తీకసోమవారంనాడు నదీస్నానం చేసి, రోజంతా ఉపవాసం ఉండి , బిల్వాలతో శివుని పూజించి ,అభిషేకించి, శక్తి కొలది దానధర్మాలు చేయాలి . ఆ తర్వాత సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శనం చేసుకొని, భూతబలి చేసి (పశుపక్ష్యాదులు తినేందుకు కొద్దిగా ఆహారాన్ని బయట ఉంచాలి ) ఆ తర్వాత భోజనము చేయాలి. 

ఇలా నిష్ఠగా పూజ చేసిన తర్వాత , ఆ కార్తీక సోమవారం నాటి రాత్రి జాగరణ చేసి , ఆ సమయంలో పురాణపఠనం చేయాలి . ఉదయం తిరిగి స్నానాదికాలు , పూజ ముగించుకొని చేతనైనంత అన్నసంతర్పణ చేయాలి. అందుకు వీలుకాని పక్షంలో కనీసం ముగ్గురు బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టడం ఉత్తమం . 

సోమవారవ్రత ఫలితం:
మిత్రశర్మ అనే బ్రాహ్మణునికి ‘స్వాతంత్ర నిష్ఠురి ‘ అనే కన్యతో వివాహం చేశారు . అతను వేదనిష్ఠ గలిగిన సాత్విక స్వభావి . కానీ ఆమెకి లేని దుర్లక్షణం లేదు . తాచెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరచిందని , తాను చేదుబాటని పట్టిందేకాక , ఇతర స్త్రీలని కూడా తనబాటలో నడిచేలా చేస్తూ దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించేది . అయినా మిత్రశర్మ కోపగించుకోక, భార్యని సన్మార్గంలోకి తెచ్చుకునేందుకు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పేవారు . దాంతో అతని అడ్డు తొలగించుకోవాలని యోచించి, ఆటను నిద్రిస్తున్న సమయంలో బండరాయితో తలపై కొట్టి భర్త ప్రాణాలు తీస్తుంది. 

ఇంతటి దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టినందుకు అంతిమ ఘడియల్లో కుష్ఠు రోగాన బడి , చూసేవారు చేసేవారు దిక్కులేక నరకయాతనలు పడుతుంది. ఆ తర్వాత నరకలోకానికి చేరుకొని చేసిన పాపాలకి గానూ వర్ణించడానికి వీలులేని భయంకరమైన శిక్షలని అనుభవిస్తుంది . ఆ తర్వాత ఆమె పూర్వజులు చేసిన పుణ్యం కారణంగా కుక్క గా జన్మిస్తుంది . ఈ జన్మలోనూ తిండికీ , నీటికి మొఖంవాచి , చీత్కారాలతో అలమటిస్తూంటుంది . 

ఒకనాటి కార్తీకమాసపు సాయంకాలం ఉదయంనుండీ ఆహారం దొరకక ఆ కుక్క ఆకలితో నకనకలాడుతోంది . అటువంటి సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు కార్తీక సోమవార వ్రతాన్ని శృతి బద్ధంగా ఆచరిస్తూ, తన ఇంటి అరుగుపైన పెట్టిన భూతబలి ఆమెకి కనిపిస్తుంది.  దాన్ని తినగానే , ఆమెకి పూర్వజన్మ జ్ఞానం కలుగుతుంది . తానూ చేసిన క్రూర కర్మలన్నీ జ్ఞప్తికి వస్తాయి . తానూ అనుభవించిన నరకలోకపు శిక్షలు కళ్ళముందు మెదుల్తాయి . వాటిని గుర్తుచేసుకొన్న ఆమె , దుఃఖిస్తూ రక్షించమని ఆ విప్రోత్తముడిని వేడుకుంటుంది . 

తానూ చేసిన సోమవారం వ్రత ప్రసాదాన్ని గ్రహించిన ఫలితముగా ఆమెకి ఇటువంటి జ్ఞానము కలిగిందని తెలుసుకొని ఆ విప్రుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు. తాను ఆచరించిన సోమవారవ్రతంలోని ఒక్క సోమవారంనాటి ఫలితాన్ని ఆమెకి ధారపోస్తాడు .  దాంతో ఆమె , అక్కడివారంరో చూస్తుండగానే, దివి నుండీ దిగివచ్చిన పుష్పకవిమానాన్ని అధిరోహించి శివసాయుద్యాన్ని పొందింది.  అని సోమవార వ్రత మహిమని గురించిన ఈ కథని , కార్తీక పురాణంలో జనక మహారాజుకి, వసిష్ఠ మహర్షి వివరించారు .   

కాబట్టి అద్భుతమైనది , అనంత ఫలాన్ని ఇచ్చేది అయిన సోమవారం వ్రతాన్ని కార్తీకమాసంలో నైనా తప్పక ఆచరిద్దాం . సోమేశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని అందుకొని , ధన్యజీవులమై చరిద్దాం . శుభం .

Quote of the day

The earth is supported by the power of truth; it is the power of truth that makes the sun shine and the winds blow; indeed all things rest upon truth.…

__________Chanakya