Swamiye Saranam Ayyappa - Yedakeltav Manikanta by K J Yesudas