Madhava Prabhu kirtan @ Vaishnava Winter Festival - BALTIC 2012