Om Sai Sri Sai Jaya Jaya Sai - Sai baba Bhajan - Shirdi Sai baba bhajan