Adisesha Anantha Sayana - Venkateswara, Rama, Krishna Bhajan