Results 1 to 10 of 10

Thread: Nava Graha Stotrams (Dhyana Slokams) - Lyrics in Telugu

          
   
 1. #1
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Nava Graha Stotrams (Dhyana Slokams) - Lyrics in Telugu

  Navagraha Stotram - Nava Graha Stotram (Telugu)

  Suklambaradharam vishnum
  Sasi varnam chaturbhujam
  Prasanna vadanam dhyayeth
  Sarva vighnopa santhaye.

  Agajanana padmarkam
  Gajanana maharnisam
  Anekadam tam bhaktanam
  Ekadanta mupasmahe

  Adityacha somaya mangalaya budhayacha
  Guru sukra sanibhyascha Rahave kethave namaha.

  Japaa kusuma sankasam kasyapeyam mahadyuthim
  Tamorim sarva papaghnam pranathosmi divakaram.

  Dadhi sankha thusharabham Ksheero darnava sambhavam
  Namami sasinam somam Sambhormakuta bhushanam

  Dharani garbha Sambhutham Vidyuthkanthi samaprabham
  Kumaram sakthi hastham Tam mangalam pranamamyaham

  Priyangu kalikasyamam Rupenaa prathimam budham
  Soumyam satvagunopetham Tam budham pranamamyaham

  Devanancha rusheenancha guru kanchana sannibham
  Buddhimantham trilokesam Tam namami bruhaspathim

  Himakunda mrunalabham Daityanam paramam gurum
  Sarvasastra pravaktaram Bhargavam pranamamyaham.

  Neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam
  Chayamarthanda sambhutham tam namami sanaischaram

  Ardhakayam mahaveeram chandraditya vimardhanam
  Simhikagarbha sambhutham Tam rahum pranamamyaham


  Palasa pushpa samkasam tharakagraha masthakam
  Roudram roudrathmakam ghoram Tam kethum pranamamyaham
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:14.

 2. #2
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Ravi Graha stotram - Surya Graha Stotram (Chant 6 times a day for 33 days) - Lyrics in Telugu

  Ravi Graha Dhyana Slokam: (Chant 6 times a days)  Japaa kusuma sankasam kasyapeyam mahadyuthim
  Tamorim sarva papaghnam pranathosmi divakaram.
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:17.

 3. #3
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Chandra Graha Stotram (Chant 10 times a day for 34 days) - Lyrics in Telugu

  Chandra Graha Dhyana Slokam: (Chant 10times a day)


  Dadhi sankha thusharabham Ksheero darnava sambhavam
  Namami sasinam somam Sambhormakuta bhushanam
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:19.

 4. #4
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Kuja graha stotram (Chant 7 times a day for 35 days) - Lyrics in Telugu

  Kuja Graha Dhyana Slokam: (Chant 7 times a day)

  Dharani garbha Sambhutham Vidyuthkanthi samaprabham
  Kumaram sakthi hastham Tam mangalam pranamamyaham
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:26.

 5. #5
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Budha Graha Stotram (Chant 17 times a day for 36 days) - Lyrics in Telugu

  Budha Graha Dhyana Slokam: (Chant 17 times a day)
  Priyangu kalikasyamam Rupenaa prathimam budham
  Soumyam satvagunopetham Tam budham pranamamyaham
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:27.

 6. #6
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Guru Graha Stotram (Chant 16 times a day for 37 days) - Lyrics in Telugu

  Guru Graha Dhyana Slokam: (Chant 16times a day)


  Devanancha rusheenancha guru kanchana sannibham
  Buddhimantham trilokesam Tam namami bruhaspathim.
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:28.

 7. #7
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Sukra graha stotram - Shukra Graha Stotram (Chant 20 times a day for 38 days) - Lyrics in Telugu

  Sukra Graha Dhyana Slokam: (Chant 20 times a day)

  Himakunda mrunalabham Daityanam paramam gurum
  Sarvasastra pravaktaram Bhargavam pranamamyaham.
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:29.

 8. #8
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Sani Graha stotram - Shani Graha Stotram (chant 19 times a day for 39 days) - Lyrics in Telugu

  Sani Graha Dhyana Slokam: (Chant 19 times a day)


  Neelanjana samabhasam raviputram yamagrajam
  Chayamarthanda sambhutham tam namami sanaischaram
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:32.

 9. #9
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Rahu Graha Stotram (Chant18 times a day for 40 days) - Lyrics in Telugu

  Rahu Graha Dhyana Slokam: (Chant 18 times a day)

  Ardhakayam mahaveeram chandraditya vimardhanam
  Simhikagarbha sambhutham Tam rahum pranamamyaham
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:33.

 10. #10
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Ketu graha stotram - Kethu graha stotram (Chant 7 times a day for 41 days) - Lyrics in Telugu

  Ketu Graha Dhyana Slokam: (Chant 7 times a day)

  Palasa pushpa samkasam tharakagraha masthakam
  Roudram roudrathmakam ghoram Tam kethum pranamamyaham
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:34.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Members who have read this thread: 0

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •