Results 1 to 2 of 2

Thread: Srirama Aapaduddaraka stotram - Sri Rama Apaduddharaka Stotram ( Sri Rama Raksha Stotram)

          
   
 1. #1
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Srirama Aapaduddaraka stotram - Sri Rama Apaduddharaka Stotram ( Sri Rama Raksha Stotram)

  Srirama Aapaduddaraka stotram - Sri Rama Apaduddharaka Stotram - Sri Rama Raksha Stotram

  Arthanam aartihamtharam bheethanam bhayanasanam
  Dvishatam kaladamdam tam ramachandram namamyaham
  Aapadamapa hartharam dataram sarva sampadam
  Lokabhiramam sriramam bhuyo bhuyo namamyham
  Namah kodanda hastaya samdhikrutha sarayacha
  Damditakhila daitya ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Aapanna jana rakshaika deeksha yamita tejase
  Namosthu vishnave tubhyam ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Padambhoja rajasparsa pavitramuni yoshite
  Namosthu seethapathaye ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Danavendra mahamattagaja pamcha swarupine
  Namosthu raghunathaya ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Mahijakucha samlagna kumkumaruna vakshase
  Namah kalyana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Padmasambhava bhutesa munisamstuta keerthaye
  Namo marthanda vamsyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Haratyarthimcha lokanam yo va madhu nishudanaha
  Namostu haraye tubhyam ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Tapakarana samsara gajasimha swarupine
  Namo Vedanta vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Rangattaramga jaladhi garva hrucharadharine
  Namah pratapa rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Daropahita chandravatamsa dhyatasvamuthaye
  Namah satya swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Taranayaka samkasa vadanaya mahoujase
  Namostu tatakahantre ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Ramyasanula sachitra kootasramanivasine
  Namassoumitra sevyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Sarvadevahitasaktha dasanana vinasine
  Namosthu dukha dhwamsaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Ratnasanu nivasaika vandya padambujayacha
  Namastrai lokya nathaya ramayapannivarine. :aapadama:
  Samsara bamdha mokshaika hetudhama prakasine
  Namah kalusha samhartre ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Pavanasuga samkshipta marichadi suraraye
  Namo makha paritratre ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Dambiketara bhakthougha mahananda pradayine
  Namah kamala netraya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Lokatrayodvegakara kumbhakarna siraschide
  Namo neeradadehaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Kakasuraika nayana harallelastra dharine
  Namo bhaktaika vedyaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Bhikshu rupa samakramtha bali sarvaika sampade
  Namo vamana rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Rajiva netra suspamda ruchiranga surochishe
  Namah kavailya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Manda marutha samveetha mandara drumavasine
  Namah pallava padaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Sri kantha chapadalana dhureena bala behave
  Namah seethanushakthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Rajaraja Suhrudyosharchita mangala murthaye
  Namah ikshvaku vamsyaya ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Manjuladarsa viprekshanotsukaika vilasine
  Namah palita bhaktaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Bhuri bhudhara kodanda murthi dhyeya swarupine
  Namostu tejo nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Yogindra hrutsarojata madhupaya mahatmane
  Namo rajadhirajaya ramayapannivaine. :aapadamapa:
  Bhu varaha swarupaya namo bhuri pradayine
  Namo hiranya garbhaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Yoshamjali vinirmukthalajamchita vapushmathe
  Namah soundarya nidhaye ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Nakhakoti vinirbhinna daityadhipati vakshase
  Namo nrusimha rupaya ramayapannivarine. : aapadamapa:
  Maya manusha dehaya vedodharana hetave
  Namostu matsya rupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Miti sunya mahadivya mahimne manitatmane
  Namo brahma swarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Ahamkarethara janaswamtha soudha viharine
  Namostu chitswarupaya ramayapannivarine. :aapadamapa:
  Seetha lakshmana samsobhi parsvaya paramatmane
  Namah pattabhishikthaya ramayapannivarine. :aapadamapa:

  Agratah prushta taschaiva parsvatascha mahabalou
  Akarna poorna dhanvanou rakshetam rama lakshmanou
  Sannaddhah kavachi khadgi chapabanadharo yuva
  Thishtan mamagratho nityam ramah pathu sa lakshmanah.
  Imam stavam bhagavathah pathedyah preetha manasaha
  Prabhathe va pradoshe va ramasya paramatmanaha
  Sa tu teertya bhavambhodi mapadassakala api
  Rama sayujya mapnothi deva deva prasadataha.
  Karagruhadi badhasu samprapthe bahu samkate
  Aapannivaraka stotram pathedyasthu yadha vidhi
  Samyojyanushtubham mantra manu slokam smaran vibhum
  Sapthahatsarva badhebhyo muchyate naatra samsayaha
  Dwatrimsa dwara japathah pratyaham satha samkhyaya
  Dhanena dhanada prakhyassabhavennatra samsayaha
  Bahunatra kimukthena yam yam kamayathe naraha
  Tam tam kama mavapnothi stotrenanena manavaha
  Yatra kurveeta sahasa sarvan kamanavapnuyath
  Ihaloke sukhi bhutwa pare muktho bhavishyathi.

  Ithi sree agastya samhitayam uma maheswara samvade apaduddharaka stotra patalam nama yekatrimsodhyaha.
  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:41.

 2. #2
  Super Moderator
  status.
   
  lakikishan's Avatar
  Join Date
  11th January 2012
  Posts
  8,961
  Rep Power
  341

  Sri Rama Apaduddharaka Stotram (Sri Rama Raksha Stotram) with Lyrics in Telugu

  Sri Rama – Apaduddharaka Stotram (lyrics in Telugu)


  Last edited by lakikishan; 15th December 2013 at 17:37.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Members who have read this thread: 0

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •