Goddess Lalitha Tripura Sundari

Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath

Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham,

Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim,

Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam.

Videos of Goddess Lalitha Tripura Sundari

అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యం
Lalithadevi Astothara Satha Namavali - Lalitha devi Ashtothara Satha namavali - Lalitha Ashtotharam
Balatripura Sundari Astothara Satha Namavali - Bala Tripura Sundari Ashtotharam
Sri Lalitha Astotharam
Sri Lalitha Sahasra Namavali

Quote of the day

The art of a people is a true mirror to their minds.…

__________Jawaharlal Nehru