Lord Rama

"Yanmaya Vashvarti Vishwamkhilambrahamadidevasura,

Yat Sat Vadmrishave Bhati Sakalam Rajoo Yadhaahaibharama,

Yatpadah Palvmaive Bhati Hi Bhavambhodhaisitatti Shravtam,

Vandeaham Tamsheshkaranparam Ramakhayamesham Harim"

Stotras View All

Videos View All

జన్మ సాఫల్య మంత్రం - శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం
రామకోటి రాయడానికి పాటించాల్సిన నియమాలు
Kabhi Ram Banke - Bhajan
Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram - Rama Bhajan - Bhajan
Sri Rama – Apaduddharaka Stotram

Quote of the day

Time is not measured by the passing of years but by what one does, what one feels, and what one achieves.…

__________Jawaharlal Nehru