• Decide when to jump...

  • Vratham & Pooja

  • NADASWARAM by Hithokthi

  • maruthi stotram - maruti stotram

   Maruthi Stotram   Om namo bhagavate vichitra veera hanumathe
   Pralaya kalanala prajwalanaya, Pratapa vajra dehaya, Anjani Garbha sambhutaya,
   prakata vikrama veera daitya danava yaksha rakshogana graha bandhanaya
   bhootagraha bandhanaya, pretagraha bandhanaya,
   pisachagraha bandhanaya, sakini dakini graha bandhanaya
   kakini kamini graham bandhanaya, brahmagraha bandhanaya
   brahma rakshasa graha bandhanaya, choragraha bandhanaya
   maareegraha bandhanaya
   yehi yehi agacha agacha avesaya avesaya mama hrudaya pravesaya pravesaya
   sphura sphura prasphura prasphura satyam kathaya
   vyaghramukha bandhana sarpamukha bandhana rajamukha bandhana
   narimukha bandhana sabhamukha bandhana satrumukha bandhana sarvamukha bandhana
   lanka prasada bhanjana amukam may vasamanaya
   kleem kleem kleem hreem sreem sreem rajanam vasamanaya
   sreem hreem kleem streenam akarshaya akarshaya
   satrunmardaya mardaya maraya maraya choornaya choornaya
   khe khe sree Ramachandrajnaya mama karyasiddhim kuru kuru
   om hram hreem hroom hraim hroum hra: phat swaha
   vichitra veera hanuman mama sarva satrun bhasma
   kuru kuru hana hana hum phat swaha.
  • Calender

   July   2021
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1 2 3
   4 5 6 7 8 9 10
   11 12 13 14 15 16 17
   18 19 20 21 22 23 24
   25 26 27 28 29 30 31