• Decide when to jump...

  • Vratham & Pooja

  • NADASWARAM by Hithokthi

  • Dasavatara Stotram - Dasavathara stotram

   Dasavathara Stotram
   Vedoddhara vicharamate
   Somaka danava samharate
   Meenakara sareera namo
   Bhaktante paripaalayamam.
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Mandhanachala dharana hetho
   Devasura paripala vibho
   Kurmakara sareera namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Bhochoraka hara punyamathe
   Krododhrutha bhudeva hare
   Krodakara sareera namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Hiranyakasipu chedana hetho
   prahladabhaya dayaka hetho
   Narasimhachyutha rupa namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Bhava bandhana hara vitatamate
   Padodaka vihataghatate
   Vatupatu vesha manojna namo
   Bhaktante paripalayamam.
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Kshitipati vamsa kshayakara murthe
   Kshitipati karta hara murthe
   Bhrugukula rama paresa namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Seetha vallabha dasarathe
   Dasaratha nandana lokaguro
   Ravana mardana Rama namo
   Bhaktante paripalayamam.
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Krishnanantha krupajaladhe
   Kamsare kamalesa hare
   Kaliya mardana loka guro
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Danavapati manapahara
   Tripura vijaya mardana rupa
   Buddhajnayacha boudha namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

   Sista janavana dusta hara
   Khagaturagothama vahanate
   Kalki rupa paripala namo
   Bhaktante paripalayamam
   Nama smarana danyopayam
   Nahipasyamo bhavatharane
   Ramahare Krishna hare
   Tavanamavadami sadanruhare

  • Calender

   June   2022
   Su Mo Tu We Th Fr Sa
   1 2 3 4
   5 6 7 8 9 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30