Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Vishnu

Pratah Prarthana to Vishnu


Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam

Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam

Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham
 Quote of the day

__________