Search Hithokthi

 

Gayatri mahaa mantram-गायत्री महा मन्त्रं-గాయత్రీ మహా మంత్రం

Gayatri mahaa mantram

 

Aagachcha vande devi tryakshare brahmavaadini

Gaayatri chandasaam maatabrahma yone namostute

 

गायत्री महा मन्त्रं

 

आगच्छा वंदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी

गायत्रि छन्दसां मातब्रह्म योने नमोस्तुते

 

గాయత్రీ మహా మంత్రం

 

ఆగచ్ఛ వందే దేవి త్ర్యక్షరే బ్రహ్మవాదిని

గాయత్రి ఛందసాం మాతబ్రహ్మ యోనే నమోస్తుతేQuote of the day

__________