Search Hithokthi

 

Shri Ganesh Maha Mantra & Ganesh Gayatri

Shri Ganesh Maha Mantra & Ganesh Gayatri

Ganesh Maha Mantra || Ganesh Gayatri Mantra

OM GAM GANAPATHAYE NAMAHA


Om Eka Dantaya Vidmahe
Vakra Thundaya Dhemahi
Thannoh Dhantih Prachodhayath


 Quote of the day

__________