Search Hithokthi

 

Sri Durga Raksha Mantra - श्री दुर्गा रक्षा मंत्र - శ్రీ దుర్గ రక్షా మంత్

Goddess Durga

 

Sri Durga Raksha Mantra

 

Om sreem hreem dum durga rakshani rakshani swaaha

 

श्री दुर्गा रक्षा मंत्र

 

ॐ श्रीं ह्रीं दुं दुर्गा रक्षणि रक्षणि स्वाहा 

 

శ్రీ దుర్గ రక్షా మంత్రం

 

ఓం శ్రీం హ్రీం దుం దుర్గా రక్షణి రక్షణి స్వాహా 

 

Please read this mantra 11 times a day and Mother Goddess Durga matha will safeguard you from all dangers and pains and everywhere.

 Quote of the day

__________