Search Hithokthi

 

Sri Kamalambika ashtakam

Sri Kamalambika ashtakam

1.Bandhuka dhyuthi mindhu bimba vadanaam, 
Brandarakair vandithaam, 
Manthraadhi samarchithaam Madhu mathim, 
Mandasmitham sundareem, 
Bandha chedha kaarineem , trinayanaam, 
Bhogapavarga pradhaam, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

2.Sri Kameswara peeta Madhya nilayaam, 
Sri Raja rajeswarim, 
Sri Vani parisevtha ngri yugalam, 
Sri math Kripa sagaraam , 
Soka apath bhaya mochinim , sukavitha, 
Nandaika sandhayineem, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

3.Maya moha vinasineem , 
Muni ganair aaradhithaam , thanmayim, 
Sreya sanchaya dhayineem , gunamayim, 
Vayvaadhi bhoothaam sadaam, 
Pratha kala samana begarbha makutaam, 
Saamadhi vedai sthuthaam, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

4.Balam bhaktha janouka chitha nilayam , 
Balendu choodambaraam, 
Salokyathi chathur vidartha phaldhaam, 
Neelothpalakshim , ajaam, 
Kalaripriya nayikam , kali mala, 
Pradvamsinim , koulinim, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

5.Anandamrutha Sindhu Madhya nilyaam, 
Ajnana moolapahaam, 
Jnananda vivarrthineem , vijayathaam, 
Meenekshanaam yogineem,, 
Jnananda paraam , Ganesa jananim, 
Gandharva sampoojithaam, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

6.Shad chakroparu Nada bhindu nilayam, 
SArveswaerim, Sarvagaam , 
Shad sasthragam veda veditha gunaam, 
Shad kona samvasinim, 
Shad kalena samarchithartha vibhavaam, 
Shad varga samsedinim, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

7.Yoganandakarim , jagath sukhakarim, 
Yogeendra chithalayaam,. 
Yekam eesa sukapradham, 
Dwijanutham , yekantha sancharinim, 
Vageesaam vidhi Vishnu Shambhu varadam, 
Viswewswarim , vainikim, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 

8.Bhodhananda mayim , budhai rabinutham, 
Modha pradhamambikam, 
Srimad Veda pureesa dasa vinutham, 
Hrrem kara santhalayam, 
Bedha abesha vivarjitham, Bahu vidham, 
Vedantha choodamanim, 
Vandeham Kamalambikam anudhinam , 
Vanchanukoolaam Shivaam. 
 

9.Itham Sri Kamalambika priyathaam , 
Stotram padethya sada, 
Puthra sree pratham , ashta ssidhi phalathaam, 
Chintha vinasabdham, 
Yeethi brahma padam , nijam nirupamam, 
Nishkalmasham nishkalam, 
Yogina thrairapi durlabham, 
Punarayam chintha vinasam param Quote of the day

__________