Search Hithokthi

 

Achyuthashtakam II -Achyuta ashtakam II

Achyuthashtakam II -Achyuta ashtakam II

Achyuthachutha, hare paramathman,
Rama Krishna purushottama vishno,
Vasudeva bhagawan aniruddha,
Sree pathe ! samaya dhukka masesham., 1

Viswa mangala vibho jagadheesa,
Nanda nandana nrusimha narendra,
Mukthi dayaka mukunda murare,
Sree pathe samaya dukka masesham, 2

Ramachandra raghu nayaka deva,
Dheena nathe dhuritha kshya Karin,
Yadavendra yadhu bhooshna yagna,
Sree pathe samaya dukka masesham., 3

Devaki thanaya dhukka davagne,
Radhika ramans ramya sumurthe,
Dhukka mochana dayarnava nadha,
Sree pathe samaya dukka masesham., 4

Gopika vadana chandra Chakora,
Nithya nirguna niranjana jishno,
Poorna roopa jaya sankara soure,
Sree pathe samaya dukka masesham., 5

Gokulesa giri dharana dheera,
Yamunacha thata kelana lola,
Naradhadhi muni vandhitha pada,
Sree pathe samaya dukka masesham., 6

Dwarakadhipa durantha gunabhde,
Prnana natha paripoorna bhaware,
Jnana gamya guna sagara Brahman,
Sree pathe samaya dukka masesham., 7

Dushta nirdalana deva dayalo.
Padma nabha dharani dhara dharmin,
Ravananthaka ramesa murare,
Sree pathe samaya dukka masesham., 8

Phalasruthi

Achyuthashtakam idham ramaneeyam ,
Nirmitham bhava bhayam vinihanthum,
Ya pated vishaya vrithi nivarthin,
Janma dukha makilam sajahathi.Quote of the day

__________