Anjali Devi, Gemini Ganesan - Deva - Manalane Mangayin Bhagyam