Search Hithokthi

 

About More »

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha I
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana II

Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha I
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa II

Videos More »

Samaja Vara Gamana - A rare classic by Late Sri Ghantasala Sri Saraswati Ashtothara satha namavali
Jaya Jagajjanani Sarvani - bhajan

Gallery More »

Quote of the day

__________